Link Logo

Новини

Визначення проблем, пошук рішень

Jun 23, 2015

Україна проводить три семінари LEAP в містах Черкаси, Полтава та Івано-Франківськ

Протягом тижня 18-22 травня 2015 року Регіональний екологічний центр країн Центральної та Східної Європи (РЕЦ) провів три семінари в кожному з українських муніципалітетів-партнерів РЕЦ (міста Черкаси, Полтава та Івано-Франківськ). Семінари були організовані в рамках проекту «Плани дій місцевих органів влади щодо раціонального природокористування та енергетичної ефективності (LEAPs) задля сталого розвитку, диверсифікації джерел енергопостачання та взаємодії з громадянськими спільнотами України», фінансованого Державним Департаментом США. У семінарах взяли участь представники місцевих органів влади, організацій громадянського суспільства, комунальних підприємств, суб’єктів підприємницької діяльності, наукових та освітніх кіл.

Навчальні семінари в рамках проекту LEAPs включають як теоретичний, так і практичний аспекти. На початку семінару, координатори РЕЦ ознайомлюють учасників з основною інформацією, цілями проекту, методиками LEAP, подальшими діями та можливими вигодами для місцевої спільноти. Згодом учасники поділяються на декілька змішаних груп для виконання чотирьох окремих практичних завдань. Ці заходи є попередніми етапами, які необхідні для створення документа LEAP.

Перше завдання на семінарах в Україні полягало у представленні бачення своєї спільноти через 10-20 років. Цікавий результат цієї вправи полягав у тому, що бачення майбутнього спільноти кожного муніципалітету в різних групах було практично однаковим, що вказує на те, що громадяни мають подібне бачення майбутнього своїх міст. В рамках другого завдання учасникам було запропоновано скласти по-можливості повний перелік екологічних та енергетичних проблем в їхньому місті. Потім кожна група ділилася результатами своєї роботи з усіма іншими учасниками. На підставі цих результатів колектив проекту LEAPs зводив виявлені проблеми в єдиний список в порядку їх важливості. Після цього кожен учасник голосував за чотири найбільш важливі, на його/її думку, екологічні та енергетичні проблеми в його/її муніципалітеті. В кінці цього процесу визначалися чотири пріоритетні проблеми відповідно до більшості голосів учасників семінару.

Тим не менш, методологія LEAP передбачає використання двох різних способів підтвердження інформації й даних. За два місяці до того, як відбулися семінари,  в трьох зазначених муніципалітетах було проведено опитування громадської думки. Громадян просили визначити, які, на їх думку, найважливіші екологічні та енергетичні проблеми треба було вирішити, і на основі цієї перехресної перевірки даних були визначені чотири основні проблеми для Черкас, Полтави та Івано-Франківська.

Останнє завдання семінару полягало в розробці попередніх планів дій у сфері довкілля, спрямованих на вирішення виявлених проблем, і ця діяльність дозволила учасникам отримати розуміння можливих стратегій такого вирішення.

Організаційна структура семінару була однаковою для кожного муніципалітету, але різні екологічні проблеми в кожному муніципалітеті призвели до різних результатів. Ці відмінності представлені нижче.

Черкаси

Перший семінар було проведено 18 травня в м. Черкаси, муніципалітеті середнього розміру (кількість населення 284 789 осіб), розташованого в центральній частині України. В ньому взяли участь 41 особа, які пропорційно представляли різні зацікавлені групи. На основі опитування учасників семінару були виявлені наступні найбільші екологічні проблеми муніципалітету: накопичення на звалищах твердих відходів; надмірне споживання енергії; низька ефективність використання енергетичних ресурсів; забруднення річок; неякісна питна вода; погана якість повітря; застарілі схеми міського планування; наявність небезпечних відходів та їх незадовільна переробка; забруднення довкілля підприємствами важкої промисловості; шкідливі алергенні рослини; низький рівень обізнаності громадськості про екологічні проблеми (екологічна свідомість); незадовільна очистка стічних вод; та негативний вплив використання традиційних методів ведення сільського господарства на навколишнє середовище.

В той же час, за результатами опитування громадян були виявлені наступні головні проблеми: погана якість доріг, відсутність пішохідних вулиць та недостатність місць для паркування автотранспорту (38.9   відсотків); неякісна питна вода (15,7  відсотків); погана якість повітря (12,5   відсотків); та використовувані методи збору та утилізації відходів (11   відсотків). Зазначені показники були отримані за результатами опитування 1874 громадян м. Черкаси та 212 громадян з навколишніх сіл (Червона Слобода, Геронимівка, Свидівок, Вергуни та Хутори).

Процедура виявлення головних проблем та проведення порівняння з думками експертів і результатами опитувань допомогли об'єднати деякі проблеми, а також виявити чотири більш широкі головні екологічні та енергетичні проблеми для Черкас, а саме: накопичення твердих відходів на звалищах; низька ефективність використання енергетичних ресурсів; погана якість повітря та незадовільна очистка стічних вод.

 

Полтава

Другий семінар був проведений 20 травня в м. Полтава (кількість населення 295 950 осіб), цей муніципалітет розташований в Східній Україні. 30 учасників заходу, включаючи представників місцевих органів влади, неурядових організацій, комунальних господарств, наукових та ділових кіл, визначили наступні екологічні та енергетичні проблеми: низька екологічна свідомість населення; перевантажені звалища; відсутність муніципальної програми сортування та переробки твердих побутових відходів; забруднення повітря і води; необхідність збереження зелених зон і парків; корупція, пов'язана з незаконними забудовами зелених зон; екстенсивні методи видобутку корисних копалин; відсутність бюджетних коштів на охорону навколишнього середовища; низька ефективність використання енергетичних ресурсів; висока енергетична залежність; відсутність альтернативних енергетичних проектів; і транспортні проблеми (шкідливі викиди, погана якість доріг).

Результати громадського опитування показали дещо інші результати. На думку громадян, основні проблеми розподіляються в такому порядку: погані дороги (18,1   відсотків); збір і переробка відходів (16.2   відсотків); якість води в річках (10,7 відсотків); та державні служби комунального господарства (7,6   відсотків). Зазначені результати були отримані на основі відповідей 2400 респондентів муніципалітету  Полтави та навколишніх сіл (Макухівці, Розсошенці, Яківці, Супрунівка і Вакуленці).

Після зведення виявлених екологічних та енергетичних проблем та їх подальшого порівняння з результатами опитувань, учасники семінару визначили наступні чотири проблеми: низька екологічна свідомість населення; перевантажені звалища та відсутність програми сортування й переробки твердих побутових відходів; висока енергетична залежність та низька ефективність використання енергетичних ресурсів; та неналежна якість води.

Івано-Франківськ

Останній тренінг було проведено 22 травня в Івано-Франківську (кількість населення 223 165 осіб), який знаходиться в Західній Україні в передгір'ї Карпат.  У семінарі взяли участь двадцять вісім представників місцевих зацікавлених сторін. Експерти визначили наступні проблеми: недостатня якість питної води; високий рівень шумового забруднення; неналежна утилізація відходів; застаріле міське планування; низький рівень екологічної освіти; незадовільна очистка стічних вод; низька ефективність використання енергетичних ресурсів; погана якість повітря; та відсутність транспортного планування.

Опитування громадської думки дало дещо інші результати. Доросле населення міста Івано-Франківськ та прилеглих сіл (Крихівці, Вовчинець, Хриплин, Угорники та Микитівці), визначило наступні проблеми: поганий стан доріг, тротуарів та недостатність місць для паркування автотранспорту (68,6   відсотків); повсюдне скидання побутових відходів (сміття на вулицях) (38,3   відсотків); незадовільна робота комунальних підприємств (29,7   відсотків); та низька якість питної води (23.6%).

Подальше порівняння думок експертів і громадян призвело до формування списку з чотирьох головних екологічних та енергетичних проблем, а саме: неналежна утилізація відходів (збір, сортування, переробка і т.д.); погана якість повітря; застарілі методи міського планування; та низька ефективність використання енергетичних ресурсів і висока енергетична залежність.

Висновки

Якщо виділити головне, учасники семінарів в муніципалітетах Черкас, Полтави та Івано-Франківська підкреслили важливість екологічної освіти та розвитку екологічної свідомості серед громадян, загальний брак і нерозвиненість яких сприймаються як перешкода на шляху до більш екологічно безпечного способу життя. З огляду на це, кожна пропозиція щодо вирішення виявлених проблем повинна містити різноманітні заходи з підвищення екологічної інформованості місцевих жителів.

Слід також зазначити, що неналежна утилізація відходів та низька ефективність використання енергетичних ресурсів становлять дві проблеми, які були визнані найбільшими в усіх трьох муніципалітетах. Дослідження громадської думки також виявило цікавий факт: погані дороги та інфраструктура вважаються однією з найбільш актуальних та хвилюючих «екологічних» проблем у всіх трьох муніципалітетах.

Представники всіх зацікавлених груп продемонстрували інтерес і готовність співпрацювати, оскільки вони вважали, що проект LEAPs дає можливість знайти рішення екологічних та енергетичних проблем. З огляду на це, в кожному муніципалітеті були сформовані робочі групи; вони вже почали розробку своїх документів LEAP, які будуть завершені до середини жовтня 2015 року. 19-20 жовтня мери Черкас, Полтави та Івано-Франківська презентуватимуть в Києві свої підготовлені проекти LEAPs у присутності донорів, організації, що фінансує проекти, представників Міністерства екології та природних ресурсів, мерів інших міст, експертів та інших учасників проектів.

News Image