Link Logo

Бібліотека

Методологічний документ щодо реалізації проекту LEAP

Dec 15, 2015

Дане Керівництво щодо реалізації Місцевих програм захисту довкілля (LEAPs) в країнах Центральної та Східної Європи було розроблене в 2000 році Інститутом сталих спільнот (ISC) у співпраці з Регіональним екологічним центром (РЕЦ) з метою надання допомоги місцевим органам влади у виконанні їх зобов'язань в сфері екології.

 В Керівництві пояснюється, яким чином запроваджувати проекти LEAPs на рівні громад; як здійснювати оцінку екологічних проблем та встановлювати природозахисні пріоритети; та як реалізувати визначені заходи і здійснювати моніторинг та оцінку результатів. Керівництво є цінним нормативним документом для природоохоронних органів, ОГС та інших зацікавлених сторін на рівні громад.

News Image