Link Logo

Громадянське суспільство

 

Організації громадянського суспільства (ОГС) LINK забезпечить належне та своєчасне залучення усіх учасників з п'яти муніципалітетів (Івано-Франківськ, Полтава, Черкаси, Лубни та Бердичів) у місцевому плануванні та дозволить ОГС стати рівноправними та надійними партнерами на місцевому рівні у питаннях, що стосуються ресурсів, енергоефективності та сталого розвитку. Це заохочуватиме ОГС ставати важливими рушіями змін та розвитку в українському суспільстві та діяти місцево на рівні громади.

Програма у різні способи інвестує у розвиток навиків та експертизи ОГС, таким чином збільшуючи їх потенціал до участі у процесі розвитку місцевої екологічної політики, лобіювання змін та моніторингу впровадження рішень.

Майбутні заходи.

Заходи:

  • Відбір ОГС-бенефіціарів у рамках проекту у п'яти цільових муніципалітетах, які працюють у сфері сталого розвитку та енергетики.
  • Розробка та впровадження програми з розвитку потенціалу у питаннях енергетики та сталого розвитку для ОГС та інших учасників, з урахуванням зближення з ЄС.
  • Розробка та впровадження навчальної програми з громадської участі у процесах прийняття рішень, захисту громадських прав, лобіювання та громадського контролю.
  • Забезпечення тренінгу з лідерства ОГС та організаційного розвитку, включаючи організаційну самооцінку; управління фінансовими та людськими ресурсами; імідж ОГС; співпрацю з зацікавленими сторонами; лідерство та відповідальне управління; моніторинг; та використання інформаційних технологій.
  • Пропозиція програми стажування у інших організаціях (як в Україні, так і закордоном) для окремих керівників ОГС; та надання місць у Програмі Молодих Екологічних Лідерів для членів ОГС, які мають потенціал стати лідерами в майбутньому.
  • Пропозиція грантів у розмірі 20 000 євро для консорціумів з принаймні трьох місцевих ОГС з цільових муніципалітетів для участі у скоординованих заходах та співпраці з місцевими державними установами та іншими зацікавленими сторонами з пріоритетних проблем місцевих енергетичних планів.
  • Організація навчального візиту для того, щоб дати можливість членам ОГС познайомитися з широким колом організацій закордоном; з метою вивчення питань організаційного управління, місцевих екологічних заходів та співпраці між зацікавленими сторонами на місцевому рівні; та з метою створення зв'язків між організаціями, які можуть утворити основу для майбутньої співпраці.