Link Logo

Освіта

 

Проект LINK передбачає розвиток мультимедійного продукту "Громадянський пакет", ціллю якого є донести інформацію про раціональне використання ресурсів та енергії; сталий розвиток; та позитивні зміни у цінностях та ставленнях суспільства. Громадянський пакет передусім призначений для учнів початкової школи та їх учителів, а також членів ОГС, які працюють у освіті та проводять заходи з підвищення екологічної свідомості. Цей продукт також розроблений для того, щоб мати позитивний вплив на рівень екологічної освіченості в українському суспільстві в цілому, включаючи муніципальні органи, медіа, бізнес, ОГС та сім'ї.

Заходи

  • Проведення оцінки доцільності та збір та переклад існуючих матеріалів, які стосуються освіти для сталого розвитку.
  • Розробка орієнтованого на Україну Громадянського Пакету, який буде адаптований до потреб України, і наголос у якому робитиметься на цільові регіони.
  • Тестування та пристосування Громадянського Пакету та його офіційне впровадження у цільових регіонах.
  • Розробка та проведення навчальної програми, орієнтованої на початкову школу та місцеві ОГС у цільових регіонах.
  • Оцінка навчальної програми та перші результати впровадження Громадянського Пакету.